Wat kan HELP2BUILD voor u doen

Wij stellen ons op als uw adviseur en leggen die rol ook contractueel met u vast.

Als bouwcoördinator volgen wij uw project op van A tot Z en begeleiden u in het doolhof van aannemers.

We werken intensief met u samen en overleggen met u mondeling, per telefoon, per e-mail, zo vaak als nodig. We houden u eventueel zelfs dagelijks op de hoogte van de vorderingen van het project en de werf.

Alle beslissingen die u moet nemen, leggen we u expliciet voor, eventueel per e-mail, en leggen we vast om later zeker te zijn dat alles is uitgevoerd zoals afgesproken.

Bouwcoördinatie

Deze taak behelst de volledige coördinatie van alle bouwactiviteiten tijdens de uitvoeringsfase van de werken tot en met de oplevering ervan. 

De bouwcoördinator neemt het periodiek toezicht op de werf waar en verzorgt de administratieve taken

Quality and quantity survey

Deze dienstverlening heeft tot doel het inschatten, vastleggen en bewaken van de bouwkosten, alsook de beoogde kwaliteit te verifiëren en te optimaliseren, en dit zowel voorafgaand aan de uitvoering tijdens de aanbestedingsfase als tijdens de uitvoering zelf, zodat uiteindelijk de beste prijs/kwaliteit verhouding wordt nagestreefd.