Wat kan Help2Build voor u betekenen?

Het is belangrijk dat je op elk moment weet wat je gebouw al gekost heeft en wat het gaat kosten op het einde van de rit. HELP2BUILD rapporteert over de financiële evolutie van het project: maakt een overzicht van reeds geplaatste bestellingen, doet controle en geeft goedkeuring  van de facturen, geeft de evolutie van de nog te plaatsen bestellingen, …

HELP2BUILD probeert waar alle partijen mekaar ontmoeten de schakel te zijn om veel problemen en kopzorgen voor de bouwheer te voorkomen.

Wij bieden onze ervaring en kennis aan om particuliere bouwheren te begeleiden in de praktische kant van hun project. Dit kan gaan van de aankoop tot en met het coördineren van de schilderwerken.

Het hoeft geen betoog dat door u te laten begeleiden door HELP2BUILD u zich blijvend kan toeleggen op de activiteiten die voor u dagelijks van belang zijn. De bouwcoördinator stelt alles in het werk voor een kwalitatieve en tijdige afwerking van uw project, binnen het vooropgestelde en afgesproken budget.

Bovendien maken we ons sterk dat de kost van een dergelijke bouwcoördinatie zichzelf meer dan terugbetaalt door bv. kortere bouwtermijnen, door het deskundig selecteren van de verschillende aannemers en ook door de juiste keuze van bouwmaterialen en installaties, enz.

Wij bemiddelen voor U de beste contracten met alle aannemers en leveranciers.

Een gedetailleerde offerte op Uw naam (van elke aannemer) geeft U volstrekte duidelijkheid over wat U mag verwachten. Onze "open-boek-formule" is de beste garantie voor een ideale verstandhouding met onze klant.

Wij verlenen u diensten dewelke volledig los staan van die van uw architect of aannemer. U krijgt een neutraal beeld over uw werf en het eigenbelang van andere partijen wordt op deze manier transparant.

U kan zonder probleem uw dagelijkse professionele werkzaamheden voortzetten, of genieten van een vakantie. Uw werf is steeds in goede handen.

Uw budget wordt van zeer kortbij opgevolgd, waardoor het risico op verrassingen en onvoorziene uitgaven wordt beperkt. Op deze manier kan u stellen dat uw bouwcoördinator zichzelf terugverdient.

De werforganisatie, de werfopvolging, de netheid op de werf, de strenge selectie en voortdurende begeleiding van aannemers en leveranciers resulteren in een uiteindelijke meerwaarde.

Op de werf gebeurt het. Hier moet een permanente bewaking zijn zodat de aannemer alles exact uitvoert volgens uw bedoeling, in alle details van materialen, maten en constructies. HELP2BUILD neemt die rol graag voor u waar. Altijd in onderling overleg.

Of u nu een kleinschalig renovatieproject hebt of de herinrichting van een winkel of de bouw van u droomwoning, HELP2BUILD is uw juiste partner.