Wat doet Help2Build?

Het huidige leefritme, de tijdsdruk, de zeer hoge bouwkosten, …
vragen bij bouwen, verbouwen en renoveren achter een relevante oplossing.

HELP2BUILD zorgt voor deze oplossing door een vertrouwensrelatie van idee tot realisatie.
Heeft u zorgen of uw bouwproject goed en vlot wordt uitgevoerd? Wij volgen het voor u op.
Op een zeer communicatieve wijze brainstormt HELP2BUILD met de toekomstige bouwheer en/of bouwteam, om te groeien van een schets op een stukje papier tot het masterplan van de ultieme bouwdroom.

Wij stellen ons op als uw adviseur en leggen die rol ook contractueel met u vast. Als u nog andere deskundigen nodig hebt – bijvoorbeeld voor veiligheidscoördinatie of architectuur – zullen we u daarop wijzen.

Een geslaagd bouwproject is de ultieme droom van elke bouwer.
HELP2BUILD zal als een bezorgde huisvader waken over de vooropgestelde hoofddoelen om een bouwproject te doen slagen: controle op het bouwbudget en ervoor zorgen dat het tijdig klaar is!

Het voordeel van het bouwen vanuit de luie zetel zoals via een sleutel-op-de-deur firma maar wel aan de kostprijs van “zelf” bouwen, geeft een aangenaam en vertrouwd gevoel.

Bij het bouwen of renoveren van een huis, appartement, winkel, bedrijfshal of wat dan ook komt heel wat kijken! Begrijpelijk dat u er kopzorgen van zou krijgen. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn, als je ziet wat HELP2BUILD voor u allemaal kan doen.

Als bouwcoördinator volgen wij uw woning dagelijks op van A tot Z op en begeleiden U in het doolhof van aannemers en producten momenteel op de markt. Wij maken de beste selectie voor U op basis van prijs/kwaliteit/betrouwbaarheid/... U hoeft zich geen zorgen te maken na het thuiskomen van de dagelijkse taken. Dit hebben wij als Uw persoonlijke bouwcoördinator reeds gedaan voor U.

Gedetailleerde offertes op Uw naam, aangevraagd door HELP2BUILD geven U volstrekte duidelijkheid over wat U mag verwachten.

Onze “open-boek-formule” is de beste garantie voor een ideale verstandhouding met onze klant.

Als bouwcoördinator zorgen wij steeds voor één aanspreekpunt en word je niet steeds “van het kastje naar de muur“ gestuurd.

Zowel de klant als de aannemer-uitvoerder zal door ons als bouwcoördinator direct en professioneel antwoord krijgen op alle vragen.

We werken intensief met u samen en overleggen met u mondeling, per telefoon, per e-mail, zo vaak als nodig. We houden u eventueel zelfs dagelijks op de hoogte van de vorderingen van het project en de werf. Alle beslissingen die u moet nemen, leggen we u expliciet voor, eventueel per e-mail, en leggen we vast om later zeker te zijn dat alles is uitgevoerd zoals afgesproken.

Bouwcoördinatie betekent dat alle stappen op de juiste momenten met de juiste mensen en middelen gezet moeten worden. Dat dagelijks bijhouden kunt u als bouwheer aan HELP2BUILD overlaten. Wij rapporteren aan u persoonlijk terug wat er allemaal gebeurt, op een manier die strookt met uw ritme en uw keuzes.

Bespreking met de bouwheer omtrent het programma

Bespreking van ontwerp en opmaak van de meetstaten, zulks in overeenstemming met het budget van de bouwheer.

Advies omtrent de vorming en de samenstelling van de prijs

Advies omtrent materiaalkeuze

Prijsaanvraag bij verschillende aannemers en leveranciers en advies bij prijsvergelijk

Opmaak contracten tussen bouwheer en geselecteerde aannemers.

Controle van de facturatie van alle aannemers.

Volledige technische coördinatie van alle werken

Organisatie van de nodige werfvergaderingen al of niet in aanwezigheid van de bouwheer en architect

Uitvoeren van de voorlopige oplevering

Informatie aan de bouwheer m.b.t. het verloop van de werken en de door hem te ondernemen stappen

Bespreking van eventuele problemen en suggesties omtrent mogelijke oplossingen

Bij HELP2BUILD wordt meer dan 20 jaar ervaring in de bouw ingezet ten dienste van klanten die zelf geen of beperkte ervaring als bouwheer hebben. Tijdens elk bouwproject gebeuren er onverwachte dingen, of blijkt dat er niet aan alles is gedacht. Soms heeft dat onprettige gevolgen, en zeker als er niemand is die dit op tijd signaleert en ingrijpt.

HELP2BUILD doet dat voor u. We bestuderen de offertes en planningen van de aannemers, om u te wijzen op lacunes en op mogelijke kostenposten. We bezoeken de werf om te controleren of de aannemer alles volgens plan en conform alle eisen uitvoert. We voeren onmiddellijk overleg over alle afwijkingen en we begeleiden alle correcties die aangebracht moeten worden.