Waarom bouwen met HELP2BUILD

Indien de bouwheer het management van een bouwproject wenst te delegeren, kan HELP2BUILD hiervoor instaan.

Projectmanagement zal veel problemen en kopzorgen van de opdrachtgever voorkomen.

Bouwheren die niet al te veel tijd hebben om her en der offertes op te vragen of om het bouwproces zelf nauwlettend op te volgen, kunnen het gehele project uit handen geven aan een gespecialiseerd  bouwcoördinator met de juiste aanpak, know-how, technische en praktische kennis, administratieve tools en de nodige jarenlange ervaring.

In dit geval begeleidt en coördineert HELP2BUILD het volledige bouwproject tijdens alle fases van ontwikkeling: studie, ontwerp, aanbesteding, realisatie en dit in nauwe samenwerking met alle andere bouwpartners: aannemers, architect, raadgevende ingenieurs en uiteraard de bouwheer zelf.

Help2Build is namelijk gespecialiseerd in het opvolgen van bouwwerken, van begin tot einde.

Daarbij  zal Help2Build de bouwheer steeds bijstaan met raad en advies, zodat de bouwheer van een zorgeloos bouwproject kan genieten.

Periodiek wordt de opdrachtgever geïnformeerd over alle aspecten van het project, in het bijzonder inzake volgende belangrijke criteria: kwaliteit, kosten en planning.

Eén aanspreekpunt tijdens de uitvoering maakt het voor iedereen makkelijker.

Er worden meer en meer verschillende partijen betrokken tijdens het bouwprocédé: de bouwheer, de uiteindelijke gebruiker van het gebouw, de architect, de stabiliteitsingenieur, de technische ingenieur, de veiligheidscoördinator, de EPB-verantwoordelijke, de aannemers per specialiteit, ... .
Aan wie moet je soms wat melden? Komt mijn vraag of bemerking bij de juiste persoon terecht? Allemaal de taak van de coördinator. Wij proberen waar alle partijen mekaar ontmoeten de schakel te zijn om veel problemen en kopzorgen voor de opdrachtgever te voorkomen.

In overleg met de bouwheer worden de doelstellingen en de te ondernemen acties vastgelegd.

Het inschakelen van HELP2BUILD laat de bouwheer toe de aannemers van zijn keuze te selecteren d.m.v. een aanbesteding van afzonderlijke aannemingsloten, zonder tussenkomst van een hoofdaannemer.

Wij verlenen u diensten dewelke volledig los staan van die van uw architect of aannemer. U krijgt een neutraal beeld over uw werf en het eigenbelang van andere partijen wordt op deze manier transparant.

Op een zeer communicatieve wijze brainstormt HELP2BUILD met de toekomstige bouwheer en/of bouwteam, om te groeien van een schets op een stukje papier tot het masterplan van de ultieme bouwdroom.

We werken intensief met u samen en overleggen met u mondeling, per telefoon, per e-mail, zo vaak als nodig. We houden u eventueel zelfs dagelijks op de hoogte van de vorderingen van het project en de werf. Alle beslissingen die u moet nemen, leggen we u expliciet voor en leggen we vast om later zeker te zijn dat alles is uitgevoerd als afgesproken.