Voordelen voor bouwpromotor / projectontwikkelaar

Bouwpromotoren/projectontwikkelaars die drukke tijden hebben of die het technische deel willen uitbesteden , kunnen steeds beroep doen op HELP2BUILD als meerwaarde in de verwezenlijking van het bouwproject. 
Het hoeft geen betoog dat door u te laten begeleiden door HELP2BUILD u zich blijvend kan toeleggen op de activiteiten die voor u dagelijks van belang zijn. HELP2BUILD stelt alles in het werk voor een kwalitatieve en tijdige afwerking van uw project, binnen het vooropgestelde en afgesproken budget.
Het is belangrijk dat je op elk moment weet wat het project al gekost heeft en wat het gaat kosten op het einde van de rit. Help2Build rapporteert over de financiële evolutie van het project.

Bovendien maken we ons sterk dat de kost van een dergelijke bouwcoördinatie zichzelf meer dan terugbetaalt door bv. kortere bouwtermijnen en het deskundig selecteren van biedingen en offertes van uitvoerders en hiermee ken je direct onze toegevoegde waarde.

  • Budgetbeheersing
  • Kwaliteit van de werken
  • Een timing die strikt wordt nageleefd
  • Flexibiliteit
  • Knowhow
  • Transparantie
  • Een uitgebreide dienstverlening waardoor u geen bouwstress heeft


Projectmanagement betekent dat alle stappen op de juiste momenten met de juiste mensen en middelen gezet moeten worden. Dat dagelijks bijhouden kunt u als bouwheer aan HELP2BUILD overlaten. Wij rapporteren aan u persoonlijk terug wat er allemaal gebeurt, op een manier die strookt met uw ritme en uw keuzes.

Wij stellen ons op als uw adviseur en leggen die rol ook contractueel met u vast en er worden duidelijke afspraken omtrent coördinatieverloning gemaakt.

Je weet vooraf wat de coördinatie zal kosten en deze is dus ook budgetteerbaar.
Bij deze uitgebreide dienstverlening worden alle onderdelen van het bouwproces vanuit één centraal punt geleid. Bij deze aanpak staan uw wensen, gekoppeld aan kwaliteit, timing en budget centraal.
Een betrouwbare partner die meedenkt en comfort schenkt. 
Als onafhankelijke partner in het projectteam verdedigen wij te allen tijde uw belangen.