Ontdek hier onze laatste nieuwtjes

Nog een bericht

mwb
2014-07-02

Verzorgen van alle prijsvragen voor de verschillende loten

Opmaak & analyseren prijsvergelijkingen van de verschillende aannemers en leveranciers

Onderhandelingen met kandidaat onderaannemers/leveranciers

Opstellen van de bijzondere technische specificaties voor het contracteren van onderaannemers

Opmaken van de overeenkomsten met de verschillende aannemers en leveranciers

Controle van de vorderingsstaten van onderaannemers

Controle van de facturen van onderaannemers en leveranciers

Verzorgen van alle prijsvragen voor de verschillende loten Opmaak & analyseren prijsvergelijkingen van de verschillende aannemers en leveranciers Onderhandelingen met kandidaat onderaanne...

Een bericht

mwb
2014-07-02

Voor heel wat particulieren, zelfstandigen en KMO's is bouwen een éénmalige aangelegenheid. Maar bouwen is geen eenvoudig proces!

Nieuwbouw wordt steeds complexer ontworpen & verbouwingen worden steeds ingrijpender.

Er worden meer en meer verschillende partijen betrokken tijdens het bouwprocédé: de bouwheer, de uiteindelijke gebruiker van het gebouw, de architect, de stabiliteitsingenieur, de technische ingenieur, de veiligheidscoördinator, de EPB-verantwoordelijke, de aannemers per specialiteit, ... .

Continue evolutie in bouwtechniek vraagt een goede begeleiding voor de uitvoerders en tussentijdse controles met kennis van zaken zijn belangrijk.

Bijlagen
Voor heel wat particulieren, zelfstandigen en KMO's is bouwen een éénmalige aangelegenheid. Maar bouwen is geen eenvoudig proces! Nieuwbouw wordt steeds complexer ontworpen...