Wat kan HELP2BUILD voor u doen

HELP2BUILD kan het “non-creatieve” deel van het bouwproces uit handen nemen van de architecten(bureau’s).

Takenpakket

Het takenpakket kan samengesteld worden uit de volgende niet gelimiteerde lijst :

  • Opstellen van meetstaten en (commerciële) lastenboeken
  • Opstellen van kostenramingen
  • Aanbesteding verschillende loten
  • Aanvraag van veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering, stabiliteit-en EPB-studies
  • Praktisch en technisch werftoezicht d.m.v. werfmeetings en bijhorende werfverslagen
  • Aanvragen van nutsvoorzieningen
  • Constante opvolging van termijnplanning en kostenbudget
  • Voorbereiden en uitvoeren van voorlopige en definitieve oplevering
  • Kopersbegeleiding

Bouwcoördinatie

Deze taak behelst de volledige coördinatie van alle bouwactiviteiten tijdens de uitvoeringsfase van de werken tot en met de oplevering ervan.

Voorafgaand kan Help2Build de verschillende aannemers selecteren op basis van een beperkte aanbestedingsprocedure.

Help2Build neemt het periodiek toezicht op de werf waar en verzorgt de administratieve taken.

Quality and quantity survey

Deze dienstverlening heeft tot doel het inschatten, vastleggen en bewaken van de bouwkosten, alsook de beoogde kwaliteit te verifiëren en te optimaliseren, en dit zowel voorafgaand aan de uitvoering tijdens de aanbestedingsfase als tijdens de uitvoering zelf, zodat uiteindelijk de beste prijs/kwaliteit verhouding wordt nagestreefd.