Taken bij projectmanagement

Het takenpakket kan samengesteld worden uit de hierna volgende niet gelimiteerde lijst.

U wordt op de hoogte gehouden via regelmatige feedback en dit volgens vooraf afgesproken eisen en criteria.

Klik op onderstaande titels voor meer info

Aankoop

Verzorgen van alle prijsvragen voor de verschillende loten

Opmaak & analyseren prijsvergelijkingen van de verschillende aannemers en leveranciers

Onderhandelingen met kandidaat onderaannemers/leveranciers

Opstellen van de bijzondere technische specificaties voor het contracteren van onderaannemers

Opmaken van de overeenkomsten met de verschillende aannemers en leveranciers

Controle van de vorderingsstaten van onderaannemers

Controle van de facturen van onderaannemers en leveranciers

Werforganisatie

Voorbereiden en deelname kick-off meeting voor (deel)project met alle betrokken partijen

Werfvoorbereiding

Opmaak en aansturen van de bouwplanning  en opvolging van de uitvoeringstermijnen

Alle communicatie met de aannemers voor alle loten

Aanvragen van vergunningen (ingebruikname openbaar domein,...)

Opvolging nutsvoorzieningen

Technische opvolging

Grondige analyse van de bouwplannen, meetstaten en bestekken

Supervisie en controle op de vooruitgang en kwaliteit bij de uitvoering van het project

Periodieke coördinatie van de werken op bouwplaats met dagelijkse/wekelijkse werfbezoeken

Technische opvolging en coördinatie op de werf

Technische controle van onderaannemers en eigen arbeiders en noteren van de vaststellingen

Instructies geven aan productie en installatieteams m.b.t. het project in uitvoering

Opvolgen en bijsturen van de planning van alle onderaannemers

Opvolgen bestekeisen en kwaliteit van de bouwwerken (Quality Control)

Nauwgezet opvolgen van de vooropgestelde termijnplanning en  calculaties

Coördinatie van eventuele opmerkingen tijdens de werken

Opstellen van uitvoeringsdetails

Overdracht van technische info aan uitvoerders

Actief op zoek gaan naar ad hoc oplossingen voor onverwachte technische en organisatorische problemen

Uitwerken van technische problemen in overleg met alle betrokken partijen

Opmeting van materialen en artikels in vermoedelijke hoeveelheid (Quantity Control)

Toezien op het respecteren van het veiligheidsbeleid op de werf

Eindverantwoordelijke voor de volledige realisatie van het bouwproject

 

Financiële opvolging

Budgetcontrole tijdens de werken

Opmaak van maandelijkse vorderingsstaten

Opmaak van verrekeningen (meerwerken) aan opdrachtgever

Opmaken van de eindafrekening van het project

Waken over rendabiliteit van het project

Administratieve opvolging

Organiseren van werfmeetings en opmaak van de coördinatie- & werfverslagen en waken over de opvolging van de genomen beslissingen

Aanspreekpunt voor de bouwheer - Communicatie met de bouwheer

De bouwheer aansporen tot het tijdig nemen van tussentijdse beslissingen

Contact met opdrachtgever, gebruiker van het gebouw, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, ...

Voorbereiden en uitvoeren van voorlopige en definitieve oplevering

Samenstellen en beheren van as-builtdossier